Ihanaa kun tulit tutustumaan Teatteri Neliapilaan. Uudet sivumme löytyvät osoitteesta:

Vieraas maailmas 2010


Vieraas maailmas

Kirjoittanut:            Heikki Luoma
Ohjaus:                  Liisa Siira / Liisa Ihme


Talvisodan päättymisestä on kulunut 70 v. Rauha, jota myöhemmin alettiin nimittää välirauhan ajaksi, solmittiin 13. 3. 1940 klo 11.00. Talvisodasta ei tullut Suomussalmen Raatteesta rajan yli tulleelle Puna-armeijalle paraatimarssia Pohjanlahdelle. Lukumäärältään ja tulivoimaltaan ylivoimainen hyökkääjä ei ollut varustautunut kylmään talveen ja ennalta-arvaamattoman kovaan vastarintaan. Puna-armeija lyötiin ja pakotettiin perääntymään rajan taakse.
Näin Kainuussa, mutta rauhanehdot olivat lopulta ankarat Suomelle. Neuvostoliitolle oli luovutettava suurin osa Viipurin lääniä, Suomenlahden saaret ja annettava neuvostojoukkojen tukikohdaksi Hankoniemi.


Suomeen alkoi kansainvaellus luovutettaviksi määrätyiltä alueilta. Kannaksen asukkaat eivät halunneet  jäädä uuden rajan takaisille asuinsijoilleen. Suomeen lähtijöitä oli 420 000.
Suomessa säädettiin ns. pika-asutuslaki, joka takasi jokaiselle evakolle asuinsijan. Laki vahvistettiin 28.6.1940. Pakolaisleirejä Suomessa ei koskaan ollut. Syksyllä 1940 alettiin muodostaa maatiloja siirtoväelle, kuten karjalaisia kaunistellen kutsuttiin. Asuttamisratkaisut syntyivät hämmästyttävän nopeasti. Etenkin ajatellen, miten esimerkiksi palestiinalaisia asuu yhä pakolaisleireissä 60 vuotta karkotuksensa (pakonsa) jälkeen.

Vieraas maailmas -näytelmä kuvaa karjalaisen evakkoperheen elämää ” oikeiden ihmisten ” talossa Pohjois-Pohjanmaalla, Oulussa, kesällä 1940. Se on kertomus karjalaisesta elämänuskosta, joka surunkin hetkellä on täynnä elämän parempia puolia. Sodan tapahtumiin liittyvä järkytys, epätietoisuus ja syyllisyys kietoutuvat ihmissuhteisiin.  Yhteiseloa vaikeuttaa myös sosiaalinen eriarvoisuus, elintilan ahtaus ja kulttuuristen erojen aiheuttamat väärinymmärrykset ja ennakkoasenteet. Ihmisarvo ja minuuden säilyttäminen joutuvat koetukselle  puolin ja toisin. Asenteet törmäävät toisiinsa jo yleisemmällä yhteiskunnallisella tasolla virkavallan edustajan joutuessa  puuttumaan ihmisten yhteenottoihin. Poliittinen ja muu voimankäyttö sekä lainkoura nähtiin silloinkin monilla tahoilla ratkaisun avaimena.


Välirauhan merkkivuoden kunniaksi Teatteri Neliapila valmisti esitettäväksi kirjailija - käsikirjoittaja Heikki Luoman kirjoittaman näytelmän Vieraas maailmas. Näytelmää Teatteri Neliapila esitti ensimmäisen kerran jo  vuonna 1997.

Kirjailija-käsikirjoittaja Heikki Luoma tuntee karjalaisen luonteen.
Vieraas maailmas -näytelmä pohjautuu osittain Luoman omaan elämään.
Hän kertoo näytelmän taustasta näin: 


"Äitini oli siirtokarjalainen, evakko, kotoisin Kannakselta. Asioista puhuttiin paljon. Ikävä ja tunteet olivat voimakkaasti pinnassa. Näytelmä tuo esiin karjalaista luonnetta. Saman kohtauksen aikana itku saattaa vaihtua nauruksi, ja sitä kantaväestö  ei tunnu ymmärtävän ollenkaan. 

Näytelmän evakkojen kieli on äitini kieltä. Menetetty kotiseutu on äitini Karjala sellaisena unenomaisena , sadunhohtoisena onnenmaana, jollaisena hän sen minulle kuvasi. Se ”vieras maailma”, johon evakot on sijoitettu, on kuin mikä tahansa henkiseltä ilmapiiriltään sisäänlämpiävä paikkakunta, jonka elämänmenoa häiritsemään ilmaantuu outoa murretta puhuvia, outoja tapoja noudattavia ihmisiä."

Liisa Ihme:

Näytelmän Antti tuntee, että häneltä on maatilan lisäksi viety uskottavuus, myös ihmisarvo. Syvä inhimillisyys ja elämänkokemus tulee esiin vaimon, Ainan, tukemisessa.
Aina on sulkenut todellisuuden ulkopuolelleen, ja elää unien ja itsensä luomaa maailmaa. Aina purkaa omaa tuskaansa ja suruaan miniäänsä, jonka hän perinteen mukaisesti kokee oman valtansa alle kuuluvaksi.
 
Annamarilta, Antin ja Ainan tyttäreltä, on viety koko lapsuuden ja nuoruuden turvallinen maailma.
Evakkoperheen miniä, Sirkka elää anoppinsa ja evakkotalon emännän mielialavaihteluiden ristiriidassa. Hän on surrut yksin, ettei lisäisi appivanhempien taakkaa.
Evakkotalon sodasta palaava, haavoittunut ja sotavankina ollut poika saa Antista luotettavan tukijan. Silloinkin, kun oma äiti ei jaksa rakkaudella ymmärtää pojan ongelmia.
 
Sijoitustalon emäntä on joutunut kovettamaan itsensä ja ottamaan leskeksi jäätyään isännän roolin, kun oma poika on menettänyt sodassa terveytensä ja elämänhalunsa.

Kirjailija Heikki Luoman Vieraas maailmas -näytelmä avaa käytännönläheisen ja inhimillisen näkökulman kysymykseen, miten päästään vihanpidosta yhteisymmärrykseen, yhteistyöhön ja suvaitsevaisuuteen. Näytelmä tarjoaa pohdittavaksi ja toteutettavaksi hyvin toimivan vastauksen

ESITYKSET     
22.5.2010    Oulunsuun pirtti, Oulu
30.6.2010    Maikkulan kartano, Oulu
4.7.2010      Maikkulan kartano, Oulu
25.7.2010    Turkansaari, Oulu
4.9.2010      Oulun päivät Pohjankartano, Oulu


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentoi tai lähetä meille palautetta